top of page

út 09. 1.

|

Praha 2

Salsa - Beginners / Improve 2024

Join us for a rhythmic adventure filled with laughter, passion, and the irresistible allure of salsa. "Unlock the full potential of learning! Join 6 courses and pay for just 1 with our exclusive membership offer."

Salsa - Beginners / Improve 2024
Salsa - Beginners / Improve 2024

Time & Location

09. 1. 2024 18:30 – 27. 2. 2024 19:30

Praha 2, Vinohradská 25, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Czechia

About the event

Czech below!!!

Hi guys, Are you ready to spice up your life and dance like nobody's watching? grooving to the rhythm of both worlds: Salsa L.A and Salsa Cubana!

Join us for the ultimate salsa experience that's going to make your hips sway, your heart race, and your smile stretch from ear to ear. It's the best of both salsa worlds, and we can't wait to share the magic with you.

Salsa L.A: Get ready for some serious style and smooth moves! Salsa L.A is all about precision, elegance, and those fabulous spins that will leave you feeling like a dancing sensation. You'll learn to glide across the dance floor with grace and confidence, turning heads wherever you go.

Salsa Cubana: Dive into the vibrant world of Salsa Cubana, where the music flows through your veins, and the energy is infectious. It's all about rhythm, passion, and embracing the heart and soul of Cuba. Get ready for sultry moves and a connection with your partner that's simply electrifying.

After a hiatus of five years, we're thrilled to be back, offering you the chance to rediscover the joy of salsa dancing with us. Our classes are not just about learning steps; they're about forming friendships, getting fit, and having a blast while doing it.

No matter if you're a complete beginner or a seasoned pro, our friendly and experienced instructors will guide you every step of the way. So, grab your dancing shoes, and let's create memories that will last a lifetime.

Here are the details you've been waiting for:

 • Beginners Improves Classes: Every Tuesday, from 6:30 PM to 7:30 PM
 • Location: Tresor Club, Vinohradská 25, 120 00 Praha 2

"Why pay for just one class when you can pay for one and enjoy up to six classes with our membership?"

How its work?

 1. Subscribe to the C&F Gold Membership Plan or C&F Platinum Membership Plan, starting at only 1050 CZK.
 2. Instantly gain access to five additional classes each week through the Secondary VIP waitlist.*
 3. Visit the courses page, select a course, choose your desired ticket as either your primary or secondary course, and complete the registration.
 4. Repeat this process for each new course you wish to join via the Secondary VIP waitlist.*
 5. Enjoy the joy of dancing to your heart's content.

 • Salsa - Beginners Improve
 • Salsa - Intermediate / Advanced
 • Bachata - Beginners / Improve
 • Bachata - intermediate / advanced
 • Brazilian Zouk - Beginners / Improve
 • Brazilian Zouk - Intermediate / Advanced
 • Cancel any time
 • All for only 1250,- per month for members 

Don't want to be a member.

Pay 3000 for the 3 months and don't need to subscribe.

Don't want to be a member.

Choose one course pay 3000 for the 3 months and don't need to subscribe.

P.S. Each registration has to be done separately, a member cannot buy a ticket for someone else with his own account and pan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech:

Ahojte, nadšenci stance!

Ste pripravení pridať trochu korenia do svojho života a tancovať, akoby vás nikto nepozoroval? Máme pre vás niečo vzrušujúce - kurzy Salsy, ktoré vás dostanú do rytmu oboch svetov: Salsa L.A a Salsa Cubana!

Pridajte sa k nám na nezabudnuteľný zážitok salsy, ktorý vám necháva boky kývať, srdce bije a úsmev vám rozťahuje od ucha k uchu. Je to to najlepšie z obidvoch salsa svetov a nemôžeme sa dočkať, kým s vami budeme môcť túto kúzelnú energiu zdieľať.

Salsa L.A: Pripravte sa na vážny štýl a hladké pohyby! Salsa L.A je o precíznych krokoch, elegancii a tých úžasných obrátkach, ktoré vás nechajú cítiť ako tanečnú senzáciu. Naučíte sa plávať po parkete s gráciou a sebavedomím, pričom budete otočky, ktoré prilákajú pohľady všade okolo vás.

Salsa Cubana: Ponorte sa do živého sveta Salsy Cubany, kde hudba tečie vašimi žilami a energia je nákazlivá. Ide o rytmus, vášeň a objatie srdca a duše Kuby. Pripravte sa na senzuálne pohyby a spojenie s partnerom, ktoré je jednoducho elektrizujúce.

Po päťročnej prestávke sme šťastní, že sme znovu tu, aby sme vám ponúkli príležitosť znovu objaviť radosť z tancovania salsy s nami. Naše kurzy nie sú iba o tom, ako sa naučiť kroky; sú o tvorbe priateľstiev, udržiavaní kondície a skvelom čase, ktorý pri tom strávite.

Nehľadiac na to, či ste úplný začiatočník alebo skúsený profesionál, naši priateľskí a skúsení inštruktori vás budú sprevádzať na každom kroku. Takže vezmite svoje tanečné topánky a pripravte sa na vytvorenie spomienok, ktoré budú trvať celý život.

Zde jsou podrobnosti, na které jste čekali:

 • Kurzy Salsa pro začátečníky a středně pokročilé : Každé úterý od 18:30 do 19:30 hodin
 • Termíny: Začínáme 9. ledna a končíme 26. března
 • Místo: Tresor Club, Vinohradská 25, 120 00 Praha 2

Proč platit jenom za jednu lekci, když můžete zaplatit za jednu a využít až šest lekcí s naším členstvím?

Jak do Fanguje?

 1. Přihlaste se k plánu C&F Gold Membership nebo C&F Platinum Membership, začínající od pouhých 1050 Kč.
 2. Okamžitě získáte přístup k pěti dalším hodinám týdně prostřednictvím Sekundárního VIP seznamu čekatelů.*
 3. Přejděte na stránku kurzů, vyberte si kurz, zvolte požadovaný typ lístku jako váš primární nebo sekundární kurz a dokončete registraci.
 4. Opakujte tento proces pro každý nový kurz, který chcete získat prostřednictvím Sekundárního VIP seznamu čekatelů.*
 5. Užijte si radost z tance naplno podle svého srdce.

 • Salsa - Beginners Improve / Improve
 • Salsa - Intermediate / Advanced
 • Bachata - Beginners / Improve
 • Bachata - intermediate / advanced
 • Brazilian Zouk - Beginners / Improve
 • Brazilian Zouk - Intermediate / Advanced
 • Cancel any time
 • All for only 1250,- za měsíc pro člena

Nechci být členem.

Zaplaťte 3000 za 3 měsíce za jeden kurz a nemusíte se přihlásit k odběru.

Pridajte sa k nám na rytmickú dobrodružnú cestu plnú smiechu, vášne a neodolateľného pôvabu salsy.

P.S. Každá registrace musí být provedena samostatně, člen nemůže koupit lístek pro někoho jiného s vlastním účtem a Pan.

Share this event

bottom of page