top of page

čt 05. 10.

|

Praha 2

Brazilian Zouk - Beginners / Improve

Are you ready to spice up your life with some Brazilian Zouk moves? "Unlock the full potential of learning! Join 5 courses and pay for just 1 with our exclusive membership offer."

Brazilian Zouk - Beginners / Improve
Brazilian Zouk - Beginners / Improve

Time & Location

05. 10. 2023 19:00 – 21. 12. 2023 20:00

Praha 2, Vinohradská 25, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Czechia

About the event

Czech below!!!

Hey there, dance enthusiasts!

Are you ready to spice up your life with some Brazilian Zouk moves? We're thrilled to invite you to join our Brazilian Zouk dance course, where you'll experience the magic of this captivating dance style.

Brazilian Zouk isn't just any dance; it's a journey of self-expression, fluidity, and connection. And guess what? It's not only a dance style on its own but also an incredible way to enhance your skills in other dance forms, especially the sensuous Bachata. Many elements of Bachata Sensual were inspired by Brazilian Zouk, so you're in for a treat!

What makes our course even more special is that you'll be learning from the best in the business. Meet our world-renowned instructors, Carlos and Fernanda, along with their talented team. They'll guide you through the world of Brazilian Zouk with passion and expertise.

Our classes are not just about learning; they're about having a blast. We create a family-like atmosphere where everyone can grow, connect, and enjoy the journey together.

Here are the details you've been waiting for:

 • Beginners / Improve Classes: Every Thursday, from 7:00 PM to 8:00 PM
 • Dates: Starting from October 5th and running until December 21st
 • Location: Tresor Club, Vinohradská 25, 120 00 Praha 2

"Why pay for just one class when you can pay for one and enjoy up to six classes with our membership?"

How its work?

 1. Subscribe to the C&F Gold Membership Plan or C&F Platinum Membership Plan, starting at only 1050 CZK.
 2. Instantly gain access to five additional classes each week through the Secondary VIP waitlist.*
 3. Visit the courses page, select a course, choose your desired ticket as either your primary or secondary course, and complete the registration.
 4. Repeat this process for each new course you wish to join via the Secondary VIP waitlist.*
 5. Enjoy the joy of dancing to your heart's content.

 • Salsa - Beginners Improve
 • Salsa - Intermediate / Advanced
 • Bachata - Beginners / Improve
 • Bachata - intermediate / advanced
 • Brazilian Zouk - Beginners / Improve
 • Brazilian Zouk - Intermediate / Advanced
 • Cancel any time
 • All for only 1250,- per month for members 

Don't want to be a member.

Pay 3000 for the 3 months and don't need to subscribe.

So, what are you waiting for? Join us on this dance adventure, and let's make your Tuesdays sizzle with Brazilian Zouk!

P.S. Each registration has to be done separately, a member cannot buy a ticket for someone else with his own account and pan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech:

Ahoj, nadšenci stance!

Jste připraveni oživit svůj život nějakými pohyby Brazilian Zouk? Jsme nadšeni, že vás můžeme pozvat, abyste se připojili k našemu brazilskému tanečnímu kurzu Zouk, kde zažijete magii tohoto okouzlujícího tanečního stylu.

Brazilský Zouk není jen tak nějaký tanec; je to cesta sebevyjádření, plynulosti a spojení. A hádejte co? Není to jen samostatný taneční styl, ale také úžasný způsob, jak zdokonalit své dovednosti v jiných tanečních stylech, zejména ve smyslné Bachatě. Mnoho prvků Bachaty Sensual bylo inspirováno brazilským Zouk, takže máte co očekávat!

Co náš kurz dělá ještě víc speciálním, je to, že se budete učit od těch nejlepších v oboru. Seznamte se s našimi světově uznávanými instruktory, Carlosem a Fernandou, a jejich talentovaným týmem. Budou vás provázet světem brazilského Zouku s vášní a odborností.

Naše hodiny nejsou jen o učení; jsou o zábavě. Vytváříme atmosféru jako rodinu, kde každý může růst, navazovat kontakty a užívat si cestu společně.

Zde jsou podrobnosti, na které jste čekali:

 • Kurzy pro začátečníci / zlepšení: Každé úterý od 20:00 do 21:00 hodin
 • Termíny: Začínáme 4. října a končíme 20. prosince
 • Místo: Tresor Club, Vinohradská 25, 120 00 Praha 2

Proč platit jenom za jednu lekci, když můžete zaplatit za jednu a využít až šest lekcí s naším členstvím?

Jak do Fanguje?

 1. Přihlaste se k plánu C&F Gold Membership nebo C&F Platinum Membership, začínající od pouhých 1050 Kč.
 2. Okamžitě získáte přístup k pěti dalším hodinám týdně prostřednictvím Sekundárního VIP seznamu čekatelů.*
 3. Přejděte na stránku kurzů, vyberte si kurz, zvolte požadovaný typ lístku jako váš primární nebo sekundární kurz a dokončete registraci.
 4. Opakujte tento proces pro každý nový kurz, který chcete získat prostřednictvím Sekundárního VIP seznamu čekatelů.*
 5. Užijte si radost z tance naplno podle svého srdce.
 • Salsa - Beginners Improve / Improve
 • Salsa - Intermediate / Advanced
 • Bachata - Beginners / Improve
 • Bachata - intermediate / advanced
 • Brazilian Zouk - Beginners / Improve
 • Brazilian Zouk - Intermediate / Advanced
 • Cancel any time
 • All for only 1250,- za měsíc pro člena

Nechci být členem.

Zaplaťte 3000 za 3 měsíce a nemusíte se přihlásit k odběru.

Co ještě čekáte? Přidejte se k nám na tuto taneční dobrodružnou cestu a udělejme vaše úterky pikantními brazilským Zoukem!

P.S. Každá registrace musí být provedena samostatně, člen nemůže koupit lístek pro někoho jiného s vlastním účtem a Pan.

Share this event

bottom of page